Werkwijze

Wanneer u, als (startende) ondernemer, op zoek bent naar de juiste bank voor de financiering van uw bedrijfspand en/of het financieren van uw werkkapitaal, kan NHBF voor u het verschil maken. Wij begeleiden niet alleen voor u de financieringsaanvraag bij uw huisbank maar onderzoeken ook de mogelijkheden en alternatieven bij andere banken.

De aanvraag wordt ondersteund door een kort en helder ondernemersplan, dat samen met de door de banken gewenste onderbouwing, zorg draagt voor een snelle beoordeling en afhandeling. Deze werkwijze heeft zich in de praktijk bewezen en levert u naast een besparing in tijd ook een voordeel op in de verschuldigde behandelingskosten.

Om tot een goede aanvraag over te kunnen gaan werkt NHBF met een 4 stappen plan:

Stap 1: De kennismaking

In het kennismakingsgesprek vindt een inventarisatie plaats van de ondernemer, de ondermening en de wensen wat betreft de financiering. Aan de hand van dit gesprek wordt een dossier samengesteld en vindt er daarna een QUICK SCAN plaats.

Om een dossier samen te stellen is de volgende informatie nodig:

Het CV van de ondernemer, kopie KVK, kopie legitimatie, jaarcijfers afgelopen 3 jaar, recente belastingaangifte, doel investering, investeringsbedrag, huidige huisbank/contactpersoon.

Stap 2: de QUICK SCAN

De QUICK SCAN is een snelle beoordeling van het dossier op haalbaarheid. Nadat wij de benodigde informatie voor het samenstellen van het dossier ontvangen hebben kunt u onze beoordeling naar verwachting binnen 3 werkdagen tegemoet zien.
Wij verdelen de aanvragen na de eerste beoordeling in drie groepen;
‘haalbaar’, ‘misschien’, ‘niet haalbaar’.
Hoewel in de praktijk is gebleken dat onze beoordeling realistisch is, betekent dit geen garantie dat de aanvraag ook daadwerkelijk door de financier gehonoreerd wordt.

Stap 3: het Interview in samenwerking met ‘Ondernemen in Balans’

Het interview bestaat uit dertig vragen waarmee de ondernemer zijn of haar inzicht in de eigen onderneming toetst en indirect het eigen functioneren. Tijdens het 60-90 minuten durende interview wordt een scorelijst gebruikt waardoor een (risico) profiel ontstaat dat zich, indien nodig, snel en gemakkelijk laat vertalen in een plan van aanpak. Bij de uitvoering van dit plan van aanpak kunnen wij de nodige ondersteuning leveren. Het (risico) profiel wordt gebruikt in de onderbouwing van de aanvraag.

Stap 4: de Aanvraag

De verkregen informatie op financieel gebied en ondernemerschap wordt vertaald in een kort en helder ondernemersplan, dat samen met de door de financiers gewenste onderbouwing, zorg draagt voor een snelle beoordeling en afhandeling. De aanvraag wordt aangeboden aan verschillende financiers om vanuit de vergelijking voor u de meest passende financiering te kunnen realiseren.

Contact

Postadres:
Handelsstraat 2
1741 AA Schagen

T: +31 224 216914
E: 

E-mail ons