Bedrijf in balans

Ondernemen is een vak dat u wellicht tot in de puntjes beheerst, maar mocht dat op sommige vlakken niet helemaal het geval zijn dan kan Ondernemen in Balans u wellicht de helpende hand reiken.

Goed ondernemerschap wordt naar ons idee gekenmerkt door drie essentiele componenten: commitment, creativiteit en continuiteit. Het is een belangrijke maatstaf voor de kwaliteit van het product of geleverde dienst en vertaalt zich in termen van betrouwbaar en vertrouwen. Bij deze visie past een “service attitude” waarbij de vraag is: “wat kan ik voor je betekenen?” in plaats van: “wat kan ik aan je verdienen?”.

Korte termijn denken wordt strategie voor de langere termijn.

Wij van Ondernemen in Balans hebben een service-instrument ontwikkeld, de Bedrijf Balans, dat naadloos aansluit bij deze visie. De Bedrijf Balans bestaat uit dertig vragen waarmee de ondernemer zijn of haar inzicht in de eigen onderneming toetst en indirect het eigen functioneren. Tijdens het 60-90 minuten durende interview wordt een scorelijst gebruikt waardoor een (risico) profiel ontstaat dat zich, indien nodig, snel en gemakkelijk laat vertalen in een plan van aanpak. Na afloop van het gesprek is de centrale vraag: “wat heeft het je gedaan?”.

Want de resultaten van de Bedrijf Balans geven de ondernemer naast inzicht ook zeker stof tot nadenken. In een oogopslag valt te zien waar verbetering mogelijk dan wel noodzakelijk is. De scorelijst is tevens de blauwdruk voor het plan van aanpak en tijdens het interview heeft de ondernemer al aangegeven op welke punten hij of zij advies wil. In de uitvoering van het plan van aanpak kan Ondernemen in Balans de helpende hand bieden. Kenmerkend voor dit concept is dat de ondernemer zelf het initiatief houdt en eventuele stappen zet op basis van zelf verkregen inzicht.

De Bedrijf Balans is leuk, snel, confronterend en effectief!

Contact

Postadres:
Handelsstraat 2
1741 AA Schagen

T: +31 224 216914
E: 

E-mail ons